T E R V I S E Õ P E T U S      5. KLASS

Subtitle

Riina Timbergi terviseõpetuse  tunnid Sindi Gümnaasiumis

 

II poolaasta materjalid asuvad SIIN. Proovi facebookiga sisse logida:)

 

Panen siia üles tunnimaterjalid ja muu huvitava

terviseõpetuse õppimiseks.

 

Kui oled puudunud, siis saad siit ehk abi.

Kui õpid tunnikontrolliks või kontrolltööks, siis aitab see veebileht sul korrata ja harjutada.

 

pilt: Sireli  Laanearu